Đại học Duy Tân Tuyển sinh Đại học năm 2018

Go down

topic Đại học Duy Tân Tuyển sinh Đại học năm 2018

Bài gửi by chauhuyen on 28/03/18, 10:04 am

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018
Mã trường: DDT, Chỉ tiêu: 5.500
 
I. VÙNG TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước
II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Trường thực hiện theo phương thức xét tuyển
1) Xét tuyển thẳng theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo
2) Xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia vào TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường.
3) Xét kết quả Học bạ THPT (cột trung bình cả năm) lớp 12 vào TẤT CẢ các ngành, ngoại trừ ngành Dược sỹ và Y đa khoa (Bác sĩ Đa khoa).
+ Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển Học bạ trực tuyến tại:
    Website http://tuyensinh.duytan.edu.vn/xettuyenhocbatructuyen/
+ Thí sinh tham gia xét tuyển Ngành Kiến trúc sẽ tham dự thi môn Vẽ Mỹ thuật (Hình thức: Vẽ tĩnh vật) do Trường Đại học Duy Tân tổ chức (đợt 1: ngày 30/6 và 01/7/2018, đợt 2: ngày 14 và 15/7/2018) hoặc thí sinh nộp kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật từ các trường khác có tổ chức thi.
III. TÊN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ MÔN XÉT TUYỂN
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI XÉT TUYỂN THEO HAI PHƯƠNG THỨC
TT
KHỐI
MÔN 1
MÔN 2
MÔN 3
HỌC BẠ THPT
THPT QG
1
A00
TOÁN
HÓA
X
X
2
A01
TOÁN
ANH
X
 
3
A02
TOÁN
SINH
X
 
4
A16
TOÁN
KHTN
VĂN
 
X
5
B00
TOÁN
HÓA
SINH
X
X
6
B03
TOÁN
SINH
VĂN
X
X
7
B08
TOÁN
SINH
ANH
 
X
8
C00
VĂN
SỬ
ĐỊA
X
X
9
C01
VĂN
TOÁN
X
X
10
C02
VĂN
TOÁN
HÓA
X
X
11
C15
VĂN
TOÁN
KHXH
 
X
12
D01
VĂN
TOÁN
ANH
X
X
13
D04
VĂN
TOÁN
TIẾNG TRUNG
X
X
14
D14
VĂN
SỬ
ANH
X
X
15
D15
VĂN
ĐỊA
ANH
X
X
16
D65
VĂN
SỬ
TIẾNG TRUNG
 
X
17
D72
VĂN
KHTN
ANH
 
X
18
D90
TOÁN
KHTN
ANH
 
X
19
V00
TOÁN
VẼ
X
X
20
V01
TOÁN
VĂN
VẼ
X
X
21
V02
TOÁN
KHTN
VẼ
 
X
22
V03
TOÁN
KHXH
VẼ
 
X
1. Chương trình đào tạo trong nước
 
TT
Ngành học
Mã ngành/
Chuyên ngành
Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn
để xét tuyển
Xét tuyển theo
kết quả thi
THPT quốc gia
Xét tuyển kết quả học bạ năm lớp 12
1
Ngành Kỹ thuật phần mềm
có các chuyên ngành:
74801031.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, KHTN, Văn
3.Văn, Toán, Lý
4.Văn, Toán, Anh
1.Toán, Lý, Hoá
2. Văn, Toán, Lý
3. Văn, Toán, Hoá
4. Văn, Toán, Anh
   + Kỹ thuật Mạng máy tính
101
   + Công nghệ Phần mềm
102
  + Big Data & Machine Learning *
115
   + Thiết kế Đồ họa /Game/Multimedia
111
2
Ngành Hệ thống thông tin có chuyên ngành:73404051.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, KHTN, Văn
3.Văn, Toán, Lý
4.Văn, Toán, Anh
1.Toán, Lý, Hoá
2. Văn, Toán, Lý
3. Văn, Toán, Hoá
4. Văn, Toán, Anh
   + Hệ thống Thông tin
410
3
Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử có các chuyên ngành:75103011.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, KHTN, Văn
3.Văn, Toán, Lý
4.Văn, Toán, Anh
1.Toán, Lý, Hoá
2. Văn, Toán, Lý
3. Văn, Toán, Hoá
4. Văn, Toán, Anh
   + Điện tự động
110
   + Hệ thống Nhúng *
114
   + Điện tử - Viễn thông
109
4
Ngành Quản trị kinh doanh có các chuyên ngành:73401011.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, KHTN, Văn
3.Văn, Toán, Lý
4.Văn, Toán, Anh
1.Toán, Lý, Hoá
2. Văn, Toán, Lý
3. Văn, Toán, Hoá
4. Văn, Toán, Anh
   + Quản trị Kinh doanh Tổng hợp
400
   + Quản trị Kinh doanh Marketing
401
   + Ngoại thương (QTKD Quốc tế)
411
   + Kinh doanh thương mại
412
5
Ngành Tài chính - Ngân hành có chuyên ngành:73402011.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, KHTN, Văn
3.Văn, Toán, Lý
4.Văn, Toán, Anh
1.Toán, Lý, Hoá
2. Văn, Toán, Lý
3. Văn, Toán, Hoá
4. Văn, Toán, Anh
   + Tài chính doanh nghiệp
403
   + Ngân hàng
404
6
Ngành Kế toán có các chuyên ngành:73403011.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, KHTN, Văn
3.Văn, Toán, Lý
4.Văn, Toán, Anh
1.Toán, Lý, Hoá
2. Văn, Toán, Lý
3. Văn, Toán, Hoá
4. Văn, Toán, Anh
   + Kế toán Kiểm toán
405
   + Kế toán doanh nghiệp
406
7
Ngành Kỹ thuật xây dựng
có chuyên ngành:
75802011.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, KHTN, Văn
3.Văn, Toán, Lý
4.Văn, Toán, Hoá
1.Toán, Lý, Hoá
2. Văn, Toán, Lý
3. Văn, Toán, Hoá
4. Văn, Toán, Anh
   + Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
105
8
Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có chuyên ngành:75101021.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, KHTN, Văn
3.Văn, Toán, Lý
4.Văn, Toán, Hoá
1.Toán, Lý, Hoá
2. Văn, Toán, Lý
3. Văn, Toán, Hoá
4. Văn, Toán, Anh
   + Xây dựng cầu đường
106
   + Công nghệ Quản lý Xây dựng
206
9
Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường có chuyên ngành:75104061.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, KHTN, Văn
3.Toán, Hoá, Sinh
4.Văn, Toán, Hoá
1.Toán, Lý, Hoá
2. Văn, Toán, Lý
3. Văn, Toán, Hoá
4. Toán, Hóa, Sinh
   + Công nghệ & kỹ thuật môi trường
301
10
Ngành Công nghệ thực phẩm có chuyên ngành:75401011.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, KHTN, Văn
3.Toán, Hoá, Sinh
4. Văn, Toán, Lý
1.Toán, Lý, Hoá
2. Văn, Toán, Lý
3. Văn, Toán, Hoá
4. Toán, Hóa, Sinh
   + Công nghệ thực phẩm
306
11
Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có chuyên ngành:78501011.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, KHTN, Văn
3.Toán, Hoá, Sinh
4.Văn, Toán, KHXH
1.Toán, Lý, Hoá
2. Văn, Toán, Lý
3. Văn, Toán, Hoá
4. Toán, Hóa, Sinh
   + Quản lý tài nguyên và môi trường
307
12
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có các chuyên ngành:78101031.Toán, Lý, Hóa
2. Văn, Sử, Địa
3.Văn, Toán, KHXH
4. Văn, Toán, Anh
1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Anh,
3. Văn, Sử, Địa
4. Toán, Văn, Anh
   + Quản trị Du lịch & Khách sạn
407
   + Quản trị Du lịch & Lữ hành
408
13
Ngành Điều dưỡng có chuyên ngành:77203011.Toán, Lý, Hoá
2. Toán, KHTN, Văn
3. Toán, Hoá, Sinh  
4. Toán, Sinh, Văn
1.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, Hoá, Sinh
3.Toán, Sinh, Văn
4. Văn, Toán, Hoá
   + Điều dưỡng đa khoa
302
14
Ngành Dược học có chuyên ngành:77202011.Toán, Lý, Hoá
2. Toán, KHTN, Văn
3. Toán, Hoá, Sinh  
4. Toán, Sinh, Văn
Không xét học bạ
   + Dược sỹ (Đại học)
303
15
Ngành Y Đa khoa có chuyên ngành:77201011. Toán, KHTN, Văn
2. Toán, Hoá, Sinh  
3.Toán, KHTN, Anh
4. Toán, Sinh, Anh
Không xét học bạ
   + Bác sĩ đa khoa
305
16
Ngành Văn học có chuyên ngành:72290301.Văn, Sử, Địa
2.Văn, Toán, KHXH
3. Văn, Toán, Anh
4.Văn, Địa, Anh
1.Văn, Sử, Địa
2.Toán, Văn, Anh
3.Văn, Sử, Anh
4.Văn, Địa, Anh
   + Văn - Báo chí
601
17
Ngành Việt Nam học có chuyên ngành:73106301.Văn, Sử, Địa
2.Văn, Toán, KHXH
3.Văn, Toán, Anh
4.Văn, Địa, Anh
1.Văn, Sử, Địa
2.Toán, Văn, Anh
3.Văn, Sử, Anh
4.Văn, Địa, Anh
   + Văn hoá du lịch
605
18
Truyền thông đa phương tiện có chuyên ngành:73201041.Văn, Sử, Địa
2.Văn, Toán, KHXH
3. Văn, Toán, Anh
4.Văn, Địa, Anh
1.Văn, Sử, Địa
2.Toán, Văn, Anh
3.Văn, Sử, Anh
4.Văn, Địa, Anh
   + Truyền thông đa phương tiện
607
19
 
Ngành Quan hệ quốc tế có chuyên ngành:73102061.Văn, Sử, Địa
2.Văn, Toán, KHXH
3. Văn, Toán, Anh
4.Văn, Địa, Anh
1.Văn, Sử, Địa
2.Toán, Văn, Anh
3.Văn, Sử, Anh
4.Văn, Địa, Anh
   + Quan hệ quốc tế
608
 
20
Ngành Ngôn ngữ Anh có các chuyên ngành:72202011. Văn, Toán, Anh
2.Văn, Sử, Anh
3.Văn, Địa, Anh
4.Văn, KHTN, Anh
1.Văn, Toán, Anh
2.Văn, Sử, Anh
3.Văn, Địa, Anh
   + Tiếng Anh Biên - Phiên dịch
702
   + Tiếng Anh Du lịch
703
 
21
Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành:75801021.Toán, Lý, Vẽ MT
2.Toán, Văn, Vẽ MT
3.Toán, KHTN,
Vẽ MT
4.Toán, KHXH,
Vẽ MT
1.Toán, Lý, Vẽ MT
2.Toán, Văn,
Vẽ MT
   + Kiến trúc công trình
107
   + Kiến trúc nội thất
108
22
Ngành Luật kinh tế có chuyên ngành:73801071.Toán, Lý, Hóa
2. Văn, Sử, Địa
3.Văn, Toán, KHXH  
4. Văn, Toán, Anh
1.Toán, Lý, Hóa
2.Toán, Lý, Anh
3. Văn, Sử, Địa
4. Văn, Toán, Anh
   + Luật kinh tế
609
23
Ngành Luật có chuyên ngành73801011.Toán, Lý, Hóa
2. Văn, Sử, Địa
3.Văn, Toán, KHXH
4. Văn, Toán, Anh
1.Toán, Lý, Hóa
2.Toán, Lý, Anh
3. Văn, Sử, Địa
4. Văn, Toán, Anh
   + Luật học *
606
24
Ngành Bác sĩ RĂNG-HÀM-MẶT có chuyên ngành77205011.Toán, Lý, Hóa
2.Toán, KHTN, Văn
3.Toán, Hóa, Sinh
4.Toán, KHTN, Anh
Không xét học bạ
   + Bác sĩ RĂNG-HÀM-MẶT *
304
25
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có chuyên ngành72202041.Văn, Toán, Anh
2.Văn, Toán,
Tiếng Trung
3.Văn, Sử,
Tiếng Trung
4.Văn, KHTN, Anh
1.Văn, Toán, Anh
2.Văn, Toán,
Tiếng Trung
3.Văn, Sử, Anh
4.Văn, Địa, Anh
   + Tiếng Trung Quốc *
703
26
Ngành Công nghệ Sinh học có chuyên ngành74202011.Toán, Sinh, Anh
2.Toán, Hóa, Sinh
3.Toán, Văn, KHTN
4.Toán, Anh, KHTN
1.Toán, Lý, Sinh
2.Toán, Hóa, Sinh
3.Toán, Sinh, Văn
4.Toán, Sinh, Anh
   + Công nghệ Sinh học *
310
Chú thích: (*) Ngành mới, liên hệ để được hướng dẫn cụ thể
 
 
Ghi chú: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH đào tạo và được quyền chọn các chuyên ngành thuộc mã ngành xét tuyển để học.
avatar
chauhuyen
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 12/02/2016
Bài viết : 449


Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

topic Re: Đại học Duy Tân Tuyển sinh Đại học năm 2018

Bài gửi by chauhuyen on 28/03/18, 10:05 am

2. Chương trình Tiên tiến & Quốc tế
TT
Ngành học
Mã ngành/
Chuyên ngành
Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn
để xét tuyển
Xét tuyển theo
kết quả thi
THPT quốc gia
Xét tuyển kết quả
học bạ năm lớp 12
1
Ngành Kỹ thuật phần mềm có các chuyên ngành:74801031.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, KHTN, Văn
3.Văn, Toán, Lý
4.Văn, Toán, Anh
1.Toán, Lý, Hoá
2. Văn, Toán, Lý
3. Văn, Toán, Hoá
4. Văn, Toán, Anh
   + An ninh Mạng chuẩn CMU
101(CMU)
   + Công nghệ phần mềm chuẩn CMU
102(CMU)
2
Ngành Hệ thống thông tin quản lý có chuyên ngành:73404051.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, KHTN, Văn
3.Văn, Toán, Lý
4.Văn, Toán, Anh
1.Toán, Lý, Hoá
2. Văn, Toán, Lý
3. Văn, Toán, Hoá
4. Văn, Toán, Anh
   + Hệ thống thông tin quản lý chuẩn CMU
410(CMU)
3
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có các chuyên ngành:75103011.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, KHTN, Văn
3.Văn, Toán, Lý
4.Văn, Toán, Anh
1.Toán, Lý, Hoá
2. Văn, Toán, Lý
3. Văn, Toán, Hoá
4. Văn, Toán, Anh
   + Cơ điện tử chuẩn PNU
112(PNU)
   + Điện - điện tử chuẩn PNU
113(PNU)
4
Ngành Quản trị kinh doanh
có các chuyên ngành:
73401011.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, KHTN, Văn
3.Văn, Toán, Lý
4.Văn, Toán, Anh
1.Toán, Lý, Hoá
2. Văn, Toán, Lý
3. Văn, Toán, Hoá
4. Văn, Toán, Anh
   + Quản trị kinh doanh chuẩn PSU
400(PSU)
5
Ngành Tài chính - Ngân hành
có chuyên ngành:
73402011.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, KHTN, Văn
3.Văn, Toán, Lý
4.Văn, Toán, Anh
1.Toán, Lý, Hoá
2. Văn, Toán, Lý
3. Văn, Toán, Hoá
4. Văn, Toán, Anh
   + Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU
404(PSU)
6
Ngành Kế toán có các chuyên ngành73403011.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, KHTN, Văn
3.Văn, Toán, Lý
4.Văn, Toán, Anh
1.Toán, Lý, Hoá
2. Văn, Toán, Lý
3. Văn, Toán, Hoá
4. Văn, Toán, Anh
   + Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU
405(PSU)
7
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có các chuyên ngành:73401031.Toán, Lý, Hóa
2. Văn, Sử, Địa
3.Văn, Toán, KHXH
4. Văn, Toán, Anh
1.Toán, Lý, Hóa
2.Toán, Lý, Anh,
3. Văn, Sử, Địa
4. Toán, Văn, Anh
   + Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU
407(PSU)
   + Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU
408(PSU)
   + Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU
409(PSU)
8
Ngành Kỹ thuật xây dựng
có chuyên ngành:
75802011.Toán, Lý, Hoá
2.Toán, KHTN, Văn
3.Văn, Toán, Lý
4.Văn, Toán, Hoá
1.Toán, Lý, Hoá
2. Văn, Toán, Lý
3. Văn, Toán, Hoá
4. Văn, Toán, Anh
   + Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU
105(CSU)
9
Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành:75801021.Toán, Lý, Vẽ MT
2.Toán, Văn, Vẽ MT
3.Toán, KHTN,
Vẽ MT
4.Toán, KHXH,
Vẽ MT
1.Toán, Lý, Vẽ MT
2.Toán, Văn,
Vẽ MT
   + Kiến trúc Công trình chuẩn CSU
107(CSU)
 
Ghi chú: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH đào tạo và được quyền chọn các chuyên ngành thuộc mã ngành xét tuyển để học.
 
3. Chương trình Liên kết đào tạo với các đại học nước ngoài: *** & *** tại chỗ
    - Liên kết với trường Đại học Keuka (Mỹ) tổ chức tuyển sinh Chương trình *** tại chỗ lấy bằng Mỹ với các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh.
    - Liên kết với trường Đại học Troy (Mỹ) tổ chức tuyển sinh Chương trình *** tại chỗ lấy bằng Mỹ với các chuyên ngành: Quản trị Du lịch & Khách sạn và ngành Công nghệ thông tin.
    - Liên kết với trường Đại học Coventry (Anh Quốc) tổ chức tuyển sinh chương trình liên kết *** 3+1 với các chuyên ngành đào tạo: Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Quản trị Du lịch & Khách sạn, Công nghệ Thông tin.
    - Liên kết với trường Đại học Purdue (xếp thứ 6 về Kỹ thuật ở Mỹ), Đại học Appalachian State (thuộc hệ thống Đại học Bang North Carolina - UNC danh tiếng, Mỹ) và Đại học Medaille College (Buffalo, Mỹ) triển khai chương trình *** 2+2.
    - Liên kết với trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lorain (bang Ohio, Hoa Kỳ) tổ chức tuyển sinh chương trình liên kết *** 1+1+2 với các chuyên ngành đào tạo: Kế toán, Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Marketing, Du lịch, và Công nghệ Thông tin.
IV. ĐIỂM XÉT TUYỂN
1. Xét theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia
- Đối với các ngành chung:
Điểm xét tuyển = (điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + điểm thi môn 3) + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).
- Đối với ngành Kiến trúc:
Điểm xét tuyển = (điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + điểm thi Vẽ Mỹ thuật) + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).
Trong đó: Điểm môn Vẽ Mỹ thuật nhân hệ số 2;
2. Xét theo kết quả Học bạ THPT (cột trung bình cả năm) lớp 12
- Đối với các ngành chung:
Điểm xét tuyển = điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm môn 3
Trong đó: Tổng điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên;
- Đối với ngành Kiến trúc:
Điểm xét tuyển = (điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm thi Vẽ Mỹ thuật)
Trong đó: + Điểm Thi môn Vẽ Mỹ thuật nhân hệ số 2;
                                     + Tổng điểm môn 1 và môn 2 xét tuyển đạt từ 12 điểm trở lên;
+ Môn Vẽ Mỹ thuật: Thí sinh có thể thi tại Trường Đại học Duy Tân hoặc dùng kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật tại các trường đại học có tổ chức thi trong cả nước. Trường Đại học Duy Tân tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật vào ngày 30/6 & 01/7/2018 và ngày 14 & 15/7/2018.
V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN
1. Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia:
       - Đợt 1: Từ ngày 24/7/2018 đến 17h00 ngày 04/8/2018;
       - Đợt 2: Từ ngày 13/8/2018 đến 17h00 ngày 23/8/2018;
       - Đợt 3: Từ ngày 03/9/2018 đến 17h00 ngày 13/9/2018;
       - Đợt 4: Từ ngày 24/9/2018 đến 17h00 ngày 04/10/2018.
2. Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển theo Học bạ THPT:
       - Đợt 1: Từ ngày 02/4/2018 đến 17h00 ngày 11/5/2018;
       - Đợt 2: Từ ngày 14/5/2018 đến 17h00 ngày 30/6/2018;
       - Đợt 3: Từ ngày 02/7/2018 đến 17h00 ngày 10/8/2018.
3. Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký thi tuyển sinh riêng môn Vẽ Mỹ thuật tại Đại học Duy Tân: Từ 02/4/2018 đến 17h00 ngày 15/6/2018.
4. Mẫu hồ sơ thi, xét tuyển tham khảo tại website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn/
       5. Thời gian thi sơ tuyển chương trình tiên tiến và quốc tế:
       - Đợt 1: ngày 15/4/2018; Đợt 2: ngày 08/7/2018.
VI. THỜI GIAN NHẬP HỌC
1. Đợt 1: Từ ngày 16/7/2018;
2. Đợt 2: Từ ngày 06/8/2018;
3. Đợt 3: Từ ngày 20/8/2018;
4. Đợt 4 (nếu có): Từ ngày 10/9/2018;
5. Đợt 5 (nếu có): Từ ngày 24/9/2018.
VII. HỌC BỔNG & CHỖ TRỌ
+ 120 Suất HỌC BỔNG TÀI NĂNG (TOÀN PHẦN/ BÁN PHẦN) có tổng trị giá gần 6 TỶ đồng cho những thí sinh trúng tuyển vào ngành Big Data & Machine Learning, Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Luật kinh tế; có tổng điểm 3 môn xét tuyển từ kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 22 điểm trở lên.
+ 20 Suất học bổng TOÀN PHẦN/ BÁN PHẦN có tổng trị giá gần 5 TỶ đồng cho chương trình *** tại chỗ lấy bằng của các Đại học Mỹ đối với:
   - Những thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Hội thi khoa học kĩ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, hoặc
   - Những thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển từ kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 22 điểm trở lên.
+ 700 Suất học bổng với tổng trị giá 1 Tỷ đồng cho phương thức Xét tuyển bằng Học bạ THPT được cấp cho những thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 (cột cả năm) đạt từ 22 điểm trở lên.
+ 720 Suất học bổng DUY TÂN với tổng trị giá hơn 1 TỶ đồng cho phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc Gia có tổng điểm 3 môn ≥ 3 điểm (so với điểm trúng tuyển).
+ 550 Suất học bổng giảm từ 10% đến 15% học phí năm học đầu tiên, đối với các ngành:
   - Giảm 15% học phí, 50 Suất cho mỗi ngành: Hệ thống nhúng, Xây dựng Cầu đường, Công nghệ Quản lý Công trình Xây dựng, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường, Văn Báo chí, Kiến trúc Công trình, Kiến trúc Nội thất.
   - Giảm 10% học phí, 50 Suất cho mỗi ngành: Hệ thống nhúng, Tài chính Doanh nghiệp, Truyền thông Đa phương tiện.
+ Học bổng 1.000.000 đồng/suất cho tất cả các thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa khi đăng ký vào học một trong các chuyên ngành: Hệ thống nhúng; Điện Tự động; Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia; Điều dưỡng Đa khoa.
+ 45 Suất học bổng của các Công ty, Đại học Mỹ:
   - 15 Suất học bổng của Hãng máy bay Boeing (Mỹ) cho chương trình CMU: 20.000.000 VNĐ/Suất.
   - 10 Suất học bổng của Đại học Bang Pennsylvania (PSU): 10.000.000 VNĐ/Suất.
   - 10 Suất học bổng của Đại học Bang California (CSU): 10.000.000 VNĐ/Suất.
   - 10 Suất học bổng của Đại học Purdue Northwest (PNU): 10.000.000 VNĐ/Suất.
+ 50 Suất Học bổng của Đại học Duy Tân cho các Chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU và PNU:
   - 10 suất, mỗi suất 5.000.000 VNĐ cho chương trình chuẩn CMU
   - 20 suất, mỗi suất 5.000.000 VNĐ cho chương trình chuẩn PSU (Trừ các chuyên ngành Du lịch)
   - 10 suất, mỗi suất 5.000.000 VNĐ cho chương trình chuẩn CSU
   - 10 suất, mỗi suất 5.000.000 VNĐ cho chương trình chuẩn PNU
+ 3.000 Chỗ trọ Ký túc Xá cho mùa tuyển sinh 2018.
Mọi thông tin về tuyển sinh thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại:
Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn
hoặc liên hệ trực tiếp:
Ban Tư vấn Tuyển sinh Đại học Duy Tân -254 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng.
Điện thoại: (0236) 3653.561-3650403-3827111-2.243.775 - Fax: (0236) 3650443
Số điện thoại đường dây nóng: 1900.2252 - 0905.294.390 - 0905.294.391
                                                                                                                          
                                                                                                   HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
avatar
chauhuyen
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 12/02/2016
Bài viết : 449


Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

topic Re: Đại học Duy Tân Tuyển sinh Đại học năm 2018

Bài gửi by tuanh on 28/03/18, 11:22 pm

[size=36]Đến miền Trung học ngành Công nghệ Sinh học[/size]
Đại học (ĐH) Duy Tân mở ngành đào tạo mới Công nghệ Sinh học sẽ góp phần lấp đầy khoảng trống thiếu hụt nhân lực, cũng như tạo cơ hội cho các "sĩ tử" miền Trung có thể học tập trên chính quê hương mình.

Sinh viên các ngành Khoa học Sự sống hào hứng với từng thí nghiệm tại ĐH Duy Tân
 
Công nghệ Sinh học là gì?
 
Đây là ngành khoa học công nghệ cao, chuyên nghiên cứu về các hệ thống thực thể sống như: động vật, thực vật, vi sinh vật… đồng thời, vận dụng các thiết bị kỹ thuật, quy trình công nghệ có liên quan để tạo ra những sản phẩm sinh học hữu ích đáp ứng yêu cầu trong đời sống con người như: Thuốc men, Thực phẩm, Chế phẩm, Phân bón, Lai tạo giống…
 
Ngành học này liên quan đến đời sống sinh hoạt cộng đồng, an toàn sức khỏe và lao động sản xuất thường ngày. Do đó, sinh viên theo học ngành này sẽ được đào tạo một cách bài bản để có thể đảm bảo trình độ tay nghề cao và đạo đức hành nghề sau khi tốt nghiệp.
 
ĐH Duy Tân chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng cao cho ngành học này với 8 Tiến sĩ tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng từ các nước như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc…
 
 
Các tiến sĩ tham gia giảng dạy ngành Công nghệ Sinh học tại Duy Tân hiện đang có nhiều nghiên cứu chuyên sâu trong các lĩnh vực: Sinh học Phân tử, Sinh lý Thực vật Phân tử, Vi sinh Phân tử, Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Di truyền học, Côn trùng học.
 
Đồng thời, trong 10 năm qua, nhà trường xây dựng thành công Phòng Thí nghiệm Sinh học Phân tử đạt chuẩn cho các nghiên cứu quốc tế về Vi sinh Phân tử, Hóa Sinh - Di truyền, hỗ trợ tính chất thực nghiệm trong đào tạo Công nghệ Sinh học.

Đến miền Trung học ngành Công nghệ Sinh học - Ảnh 2.
Sinh viên sẽ được thực hành trong Phòng Thí nghiệm Sinh học Phân tử với các trang thiết bị hiện đại cùng các giảng viên, nhà khoa học uy tín của ĐH Duy Tân
 
Nhiều lựa chọn việc làm cho sinh viên Công nghệ Sinh học
 
Để đảm bảo cho sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp tuyển dụng, ĐH Duy Tân thiết kế chương trình đào tạo, nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng căn bản và nâng cao trong các lĩnh vực ngành nghề về Công nghệ Sinh học gồm: Sinh học Phân tử, Kỹ thuật Gene, Chuẩn đoán Phân tử, Y sinh Phân tử.
 
Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng "mềm" về ngoại ngữ, thuyết trình, viết báo cáo khoa học, giải quyết tình huống, làm việc theo nhóm, tham gia các hoạt động cộng đồng, bảo vệ tài nguyên môi trường, và đặc biệt là tư duy khởi nghiệp trong thời đại hội nhập.
 
Qua đó, sinh viên sẽ biết phối hợp cơ sở lý luận khoa học với các kỹ năng hành nghề cho việc triển khai, Theo nhận định, nguồn nhân lực Công nghệ Sinh học đang rất thiếu, vì vậy các cử nhân ngay khi tốt nghiệp có thể lựa chọn nhiều việc làm với mức lương hấp dẫn cùng với chế độ ưu đãi tốt cho các vị trí:
 
• Kỹ sư điều hành sản xuất dược phẩm, thực phẩm,
 
• Chuyên viên công nghệ (sinh học) trong chế biến nông sản, thực phẩm, thủy sản,
 
• Nghiên cứu viên về công nghệ vi sinh/công nghệ sinh học thực vật/công nghệ sinh học động vật,
 
• Chuyên viên phân tích mẫu bệnh phẩm,
 
• Cán bộ xét nghiệm y tế.
 
tại các trung tâm sinh học, nông nghiệp công nghệ cao; các nhà máy sản xuất sinh - dược phẩm; các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh; các sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh,…
 
Học bổng ưu đãi đặc biệt cho sinh viên
 
Mùa tuyển sinh 2018, Đại học Duy Tân có nhiều suất học bổng ưu đãi đặc biệt cho sinh viên đăng ký ngành Công nghệ Sinh học:
 
• Học bổng Duy Tân trị giá từ 1.000.000 - 5.000.000 VNĐ cho những thí sinh đăng ký vào học ngành Công nghệ Sinh học có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia >= Điểm trúng tuyển từ 3 đến 10 điểm.
 
• Học bổng trị giá từ 500.000 - 2.000.000 VNĐ cho những thí sinh đăng ký vào học ngành Công nghệ Sinh học có tổng điểm xét tuyển học bạ THPT từ 22 điểm trở lên.
 
• Học bổng Học sinh trường Chuyên trị giá 5.000.000 đồng/suất cho năm học đầu tiên, áp dụng cho tất cả các thí sinh đã từng hoặc đang học trường Chuyên của các Tỉnh và Thành phố đăng ký học ngành Công nghệ Sinh học có tổng điểm xét tuyển 3 môn >= 22 điểm (theo xét tuyển Học bạ THPT) và có tổng điểm 3 môn xét tuyển >= 18 điểm (theo theo kết quả thi THPT quốc gia).
 
• Học bổng Ưu tiên tuyển Trực tiếp trị giá 5.000.000 đồng/suất cho năm học đầu tiên dành cho các thí sinh đoạt giải Khuyến khích (trở lên) trong Kỳ thi Học sinh Giỏi Quốc gia, đạt giải Khuyến khích (trở lên) trong cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật cấp Quốc gia đăng ký theo học ngành Công nghệ Sinh học tại ĐH Duy Tân.
 
Môn Xét tuyển

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Tuyển sinh, ĐH Duy Tân
 
254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng
 
Đường dây nóng: 1900.2252 - 0905.294390 - 0905.294391
 
Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn
 
Email: tuyensinh@duytan.edu.vn
 
THU THẢO
 

https://tuoitre.vn/den-mien-trung-hoc-nganh-cong-nghe-sinh-hoc-20180327141018397.htm
avatar
tuanh
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 14/02/2016
Bài viết : 634


Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

topic Re: Đại học Duy Tân Tuyển sinh Đại học năm 2018

Bài gửi by tuanh on 28/03/18, 11:24 pm

cười nhăn răng cười nhăn răng cười nhăn răng cười nhăn răng
avatar
tuanh
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 14/02/2016
Bài viết : 634


Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

topic Re: Đại học Duy Tân Tuyển sinh Đại học năm 2018

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết