Sinh viên DTU hào hứng với Chiến dịch Tình nguyện “Những giọt Máu hồng”