ICTnews - Qua 3 lần tổ chức Hội nghị quốc tế về Máy tính - Quản lý & Truyền thông (IEEE ComManTel), trường Đại học Duy Tân đã khẳng định thế mạnh của nhà trường trong đào tạo và nghiên cứu CNTT cũng như phát triển nâng cao khả năng chuyển hóa các nghiên cứu vào ứng dụng thực.