Với hơn 05 năm dịch tiếng đức chúng tôi đã cung cấp dịch vụ dịch tiếng Đức sang tiếng Việt và ngược lại cho hơn 8000 khách hàng là các cá nhân, công ty, tổ chức, tập đoàn đa quốc giá như: Tập đoàn Mercedes-Benz, AGFA ASEAN Sdn. Bhd. Vietnam, AL-KO Therm GmbH, Adidas Sourcing Limited, Bộ Tài Chính, Bộ kế hoạch và đầu tư…..