Danh sách liên kết các trường đại học, cao đẳng

Go down

topic Danh sách liên kết các trường đại học, cao đẳng

Bài gửi by Admin on 19/03/10, 06:02 pm

Các trường đạ học, cao đẳng và học viện phía bắc
1

ĐH Quốc gia Hà Nội
http://www.vnu.edu.vn

2

Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội
http://www.coltech.vnu.edu.vn

3

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội
http://www.hus.edu.vn

4

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội
http://www.ussh.edu.vn

5

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội
http://cfl.vnu.edu.vn

6

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội
http://www.economics.vnu.edu.vn

7

Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội
http://www.vnu.edu.vn/law

8

Khoa Sư phạm - ĐH Quốc gia Hà Nội
http://www.eduf.vnu.edu.vn

9

ĐH Thái Nguyên
http://www.tnu.edu.vn

10

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
http://www.tnu.edu.vn

11

Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
http://www.dhktcn.edu.vn

12

Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
http://www.tuaf.edu.vn

13

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
http://www.dhsptn.edu.vn

14

Trường ĐH Y - ĐH Thái Nguyên
http://www.tnu.edu.vn

15

Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Thái Nguyên
http://www.ictu.edu.vn

16

Khoa Khoa học Tự nhiên - ĐH Thái Nguyên
http://www.tnu.edu.vn

17

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thái Nguyên - ĐH Thái Nguyên
http://www.tnu.edu.vn

18

Học viện Báo chí - Tuyên truyền
http://www.ajc.edu.vn

19

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
http://www.ptit.edu.vn

20

Học viện Hành chính quốc gia
http://www.hvhcqg.edu.vn

21

Học viện Ngân hàng
http://www.hvnh.edu.vn

22

Học viện Quan hệ quốc tế
http://www.iir.edu.vn

23

Học viện Tài chính
http://www.hvtc.edu.vn

24

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
http://www.hut.edu.vn

25

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
http://www.haui.edu.vn

26

Trường ĐH Dược Hà Nội
http://www.cimsi.org.vn

27

Trường ĐH Điện lực
http://www.epu.edu.vn

28

Trường ĐH FPT
http://www.fpt.edu.vn

29

Trường ĐH Giao thông Vận tải
http://www.uct.edu.vn

30

Trường ĐH Hà Nội
http://www.hanu.vn

31

Trường ĐH Hàng Hải
http://www.vimaru.edu.vn

32

Trường ĐH Hải Phòng
http://www.dhhp.edu.vn

33

Trường ĐH Hồng Đức
http://www.hdu.edu.vn

34

Trường ĐH Hùng Vương
http://www.hvu.edu.vn

35

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
http://www.neu.edu.vn

36

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
http://www.hau.edu.vn

37

Trường ĐH Lâm nghiệp
http://www.vfu.edu.vn

38

Trường ĐH Luật Hà Nội
http://www.hlu.edu.vn

39

Trường ĐH Mỏ Địa chất
http://www.humg.edu.vn

40

Trường ĐH Nông nghiệp 1
http://www.hau1.edu.vn

41

Trường ĐH Ngoại thương
http://www.ftu.edu.vn

42

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
http://www.hnue.edu.vn

43

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
http://www.utehy.edu.vn

44

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
http://www.nute.edu.vn

45

Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
http://www.spnttw.edu.vn

46

Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh
http://skda.edu.vn

47

Trường ĐH Tây Bắc
http://www.taybacuniversity.edu.vn

48

Trường ĐH Thương mại
http://www.vcu.edu.vn

49

Trường ĐH Thể dục Thể thao I
http://www.upes1.edu.vn

50

Trường ĐH Thuỷ lợi
http://www.wru.edu.vn

51

Trường ĐH Văn hoá Hà Nội
http://www.huc.edu.vn

52

Trường ĐH Vinh
http://www.vinhuni.edu.vn

53

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội
http://www.uce-hn.edu.vn

54

Trường ĐH Y Hà Nội
http://www.hmu.edu.vn

55

Trường ĐH Y Thái Bình
http://www.tbmc.edu.vn

56

Trường ĐH Y tế Công cộng
http://www.hsph.edu.vn

57

Viện ĐH Mở Hà Nội
http://www.hou.edu.vn

58

Trường ĐH Dân lập Đông Đô
http://www.dongdo.edu.vn

59

Trường ĐH Dân lập Hải Phòng
http://www.hpu.edu.vn

60

Trường ĐH Dân lập Phương Đông
http://www.daihocphuongdong.edu.vn

61

Trường ĐH Dân lập Thăng Long
http://thanglong.edu.vn

62

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
http://www.hubt.edu.vn

63

Trường CĐ Công nghiệp Nam Định
http://www.nicol.edu.vn

64

Trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên
http://pci.edu.vn

65

Trường CĐ Công nghiệp Sao Đỏ
http://www.moi.gov.vn

66

Trường CĐ Công nghệ Viettronics
http://www.caodangvtc.edu.vn

67

Trường CĐ Cơ khí luyện kim
http://www.moi.gov.vn

68

Trường CĐ Du lịch Hà Nội
http://www.htc.edu.vn

69

Trường CĐ Hoá chất
http://www.chc.edu.vn

70

Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
http://www.cdkttctn.edu.vn

71

Trường CĐ Kỹ thuật Mỏ
http://caodangmo.edu.vn

72

Trường CĐ Kỹ thuật Y tế I
http://www.tktyt1haiduong.edu.vn

73

Trường CĐ Văn thư TW1
http://www.truongluutru1.edu.vn

74

Trường CĐ Y tế Nghệ An
http://www.cya.edu.vn

75

Trường CĐ Tư thục Công nghệ Bắc Hà
http://www.caodangbacha.com

76

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà
http://www.bhiu.edu.vn/

Các trường đại học, cao đẳng và học viện phía nam

1

ĐH Quốc gia TPHCM
http://www.vnuhcm.edu.vn

2

Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM
http://www.hcmut.edu.vn

3

Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM
http://www.uit.edu.vn

4

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM
http://www.hcmuns.edu.vn

5

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM
http://www.hcmussh.edu.vn

6

Trường ĐH Quốc Tế - ĐH Quốc gia TPHCM
http://www.hcmiu.edu.vn

7

Khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia TPHCM
http://www.ecovnuhcm.edu.vn

8

ĐH Huế
http:///www.hueuni.edu.vn

9

Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế
http:///www.hueuni.edu.vn

10

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế
http:///www.hueuni.edu.vn

11

Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Huế
http:///www.hueuni.edu.vn

12

Trường ĐH Nghệ thuật - ĐH Huế
http://www.hueuni.edu.vn

13

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế
http:///www.hueuni.edu.vn

14

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế
http:///www.hueuni.edu.vn

15

Khoa giáo dục thể chất - ĐH Huế
http:///www.hueuni.edu.vn

16

ĐH Đà Nẵng
http://www.ud.edu.vn

17

Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
http://www.dut.edu.vn

18

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
http://www.due.edu.vn

19

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
http://www.cfldn.edu.vn

20

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
http://www.dce.udn.vn

21

Trường CĐ Công nghệ - ĐH Đà Nẵng
http://www.dct.edu.vn

22

Trường CĐ Công nghệ thông tin - ĐH Đà Nẵng
http://cit.ud.edu.vn

23

Trường ĐH An Giang
http://www.agu.edu.vn

24

Trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng
http://www.tut.edu.vn

25

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM
http://www.hui.edu.vn

26

Trường ĐH Cần Thơ
http://www.ctu.edu.vn

27

Trường ĐH Đà Lạt
http://www.dlu.edu.vn

28

Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM
http://www.hcmutrans.edu.vn

29

Trường ĐH Kinh tế TPHCM
http://www.ueh.edu.vn

30

Trường ĐH Kiến trúc TPHCM
http://www.hcmuarc.edu.vn

31

Trường ĐH Luật TPHCM
http://www.hcmulaw.edu.vn

32

Trường ĐH Mở Bán công TPHCM
http://www.ou.edu.vn

33

Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM
http://www.hcmufa.edu.vn

34

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM
http://www.dhnh.edu.vn

35

Trường ĐH Nha Trang
http://www.ntu.edu.vn

36

Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
http://www.hcmuaf.edu.vn

37

Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp
http://www.pud.edu.vn

38

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
http://www.hcmute.edu.vn

39

Trường ĐH Sư phạm TPHCM
http://www.hcmupeda.edu.vn

40

Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM
http://www.upes.edu.vn

41

Trường ĐH Tây Nguyên
http://www.taynguyenuni.edu.vn

42

Trường ĐH Thể dục thể thao 2
http://www.upes2.edu.vn

43

Trường ĐH Tiền Giang
http://www.tgu.edu.vn

44

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ
http://ctump.edu.vn

45

Trường ĐH Y Dược TPHCM
http://www.yds.edu.vn

46

Trường ĐH Dân lập Bình Dương
http://www.bdu.edu.vn

47

Trường ĐH Dân lập Công nghệ Sài Gòn
http://www.saigon-uni.edu.vn

48

Trường ĐH Dân lập Duy Tân
http://www.dtu.edu.vn

49

Trường ĐH Dân lập Hồng Bàng
http://www.hongbang-uni.edu.vn

50

Trường ĐH Dân lập Hùng Vương
http://www.hungvuong.edu.vn

51

Trường ĐH Dân lập Kỹ thuật-Công nghệ TPHCM
http://www.hutech.edu.vn

52

Trường ĐH Dân lập Lạc Hồng
http://www.lhu.edu.vn

53

Trường ĐH Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TPHCM
http://huflit.edu.vn

54

Trường ĐH Dân lập Văn Hiến
http://www.daihocvanhien.edu.vn

55

Trường ĐH Dân lập Văn Lang
http://www.dhdlvanlang.edu.vn

56

Trường ĐH Dân lập Yersin- Đà Lạt
http://www.yersin.edu.vn

57

Trường ĐH Hoa Sen
http://www.hoasen.edu.vn

58

Trường ĐH Sài Gòn
http://www.cdsptphcm.edu.vn

59

Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hoà
http://www.moi.gov.vn

60

Trường CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi
http://www.sonadezi.edu.vn

61

Trường CĐ Cộng đồng Bà Rịa-Vũng Tàu
http://cdcdbrvt.edu.vn

62

Trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp
http://www.dtcc.edu.vn

63

Trường CĐ Giao thông Vận tải III
http://www.hcmct3.edu.vn

64

Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TPHCM
http://www.ktdn.edu.vn

65

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ
http://ctec.edu.vn

66

Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
http://www.vcef.edu.vn

67

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng
http://www.caothang.edu.vn

68

Trường CĐ Lương thực Thực phẩm
http://www.cfi.edu.vn

69

Trường CĐ Thể dục Thể thao Đà Nẵng
http://www.dncopeas.edu.vn

70

Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
http://www.cdspbrvt.com

71

Trường CĐ Sư phạm Đồng Nai
http://www.cdspdongnai.edu.vn

72

Trường CĐ Sư phạm Kiên Giang
http://www.cdspkg.edu.vn

73

Trường CĐ Sư phạm Nha Trang
http://www.mgtw2.edu.vn

74

Trường ĐH Quảng Nam
http://www.qnamuni.edu.vn

75

Trường CĐ Sư phạm Quảng Trị
http://www.qtttc.edu.vn

76

Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế
http://www.cdsphue.edu.vn

77

Trường CĐ Dân lập công nghệ thông tin TPHCM
http://www.itc.edu.vn

78

Trường CĐ Dân lập kinh tế kỹ thuật Bình Dương
http://www.ktkt.edu.vn

79

Trường CĐ Tư thục Đức Trí
http://www.ductri.org

80

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông TPHCM
http://www.ptithcm.edu.vn


Tổng cộng: 156 trường, trong đó có 36 trường cao đẳng, 120 trường đại học.


Được sửa bởi maiquang ngày 28/03/10, 02:04 pm; sửa lần 2.
avatar
Admin
Founder
Founder

Tham gia : 17/08/2009
Bài viết : 763


Xem lý lịch thành viên http://haihaua.forummotion.com/

Về Đầu Trang Go down

topic Re: Danh sách liên kết các trường đại học, cao đẳng

Bài gửi by diepphan90 on 19/03/10, 09:39 pm

Đính chính!! Số 22 nhầm nha! Không có học viện quan hệ quốc tế đâu. Chỉ có học viện Ngoại Giao thui
avatar
diepphan90
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 08/12/2009
Bài viết : 212


Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

topic Re: Danh sách liên kết các trường đại học, cao đẳng

Bài gửi by vodanh on 21/03/10, 11:18 am

Hv KTQS www.lqdtu.edu.vn nhưng tốt nhất vào www.hvktqs.com để xem qua
avatar
vodanh
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 345


Xem lý lịch thành viên http://vietteltelecom.vn

Về Đầu Trang Go down

topic Re: Danh sách liên kết các trường đại học, cao đẳng

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết